Amasten/Westerlind 
VÅRT UPPDRAG FÖR AMASTERN FASTIGHETS AB OCH WESTERLIND FASTIGHETER

Amasten och Westerlind äger majoriteten av fastigheterna i Härnösand Centrum. Dessa två aktörer har nu gått samman och anlitat Lydén & Lejon för att ta ett gemensamt helgrepp över centrum. Ett unikt projekt och föregångare inom stadsförnyelse genom samarbete mellan fastighetsägare, kommunen och kulturen i Härnösand samt nyttjande av specialistkompetens. Detta för att bibehålla och förnya handeln i Centrum genom att koncentrera handeln till ett huvudstråk och ta tillvara de styrkor som finns i Härnösands Centrum anpassat till kundunderlaget. Uppdraget innebär framtagning av strategier för rätt butiksmix, klustring av butiker som tillsammans ger synergier för att få samtliga ytor uthyrda, högre hyresintäkter samt att skapa starka flöden i centrum. Föreslagna och kontrakterade detaljister, komplement till övriga butiker och ett lyft för hela Härnösand City. I detta uppdrag har Lydén & Lejon arbetat med en bredare approach genom att jobba med butiker, restauranger, service, kultur, bostäder och kontor. Detta för att skapa en långsiktig lösning för Härnösands Centrum.