Referensprojekt
TIDIGARE OCH PÅGÅENDE PROJEKT

Nybyggnation av flera handelshus i ny del av Tornby handelsområde. Totalt ca 30 000 kvm ny handelsyta och en helt ny del av Tornby. Framtagande av masterplan och förslag till koncept och butiksmix. Det nya området innehåller Big box hyresgäster som Ö&B, ClubXPRES, Granngården, Joump, Nordic Wellness, Subway, XXL, Lagerhaus, Lager 157. Uthyrning pågår.

Leasing Manager Nacka Forum och Solna Centrum. Utveckling av Nacka Forum och Solna Centrum genom ny butiksmix, nya hyresgäster och omförhandling eller omflyttning av befintliga hyresgäster. För både Solna Centrum och Nacka Forum anpassas butiksmixen till upptagningsområdet med ett mer ärendeinriktad utbud kompletterat med ökat utbud av restaurang och service.  

Uthyrning pågår i Galleria Filbyter vid Stora torget i Linköping som idag innehåller några vakanta lokaler och är
i behov av ett större omtag och ombyggnation för att få ett långsiktigt hållbart koncept. Rådgivning och förslag till förändring, nytt koncept och nya hyresgäster samt översyn av marknadsläge/intressentgenomgång. Resultat: nya hyresgäster och förändring av masterplan som ger en tydligare butiksmix och starkare kundflöden. Föreslagna nya detaljister, nya varumärken och ett mycket bra komplement för Linköping City som helhet.
 

Amasten och Westerlind äger majoriteten av fastigheterna i Härnösand Centrum. Dessa två aktörer har nu gått samman och anlitat Lydén & Lejon för att ta ett gemensamt helgrepp över centrum. Ett unikt projekt och föregångare inom stadsförnyelse genom samarbete mellan fastighetsägare, kommunen och kulturen i Härnösand samt nyttjande av specialistkompetens. Läs mer om vårt uppdrag för Amasten Fastighets AB och Westerlind Fastigheter här

Norrthon & Ejvinsson
Norrthon & Ejvinsson

Hemköpshuset i Västerviks Centrum stod med tomma ytor sedan 2 år tillbaka och ett outnyttjat ödsligt torg i mitti-gallerians entréläge. Ny masterplan togs fram för att skapa uthyrbar butiksyta, mer säljande butiksfronter och bättre flöden i fastigheten samt mer köptryck i huset. Hyreskontrakt signerat med Cubus som är nytt varumärke på orten.

CapMan/Cavendo/Varma
CapMan/Cavendo/Varma

Uthyrning pågår i köpcentrumet Heron City i Kungens Kurva som hösten 2016 förvärvades av ny ägare med långsiktiga utvecklingsplaner för köpcentrumet. Idag är Heron City ca 50 000 kvm med 7,2 miljoner besökare. Utbyggnad och förädling av ca 8000 kvm butiksyta kommer att ske. Unik butiksmix: ärendeinriktat med big box-aktörer blandat med nöje, restaurang och service. Uppdraget består av utveckling av butiksmix, uthyrning av befintliga vakanta ytor samt förslag till förädling och framtida butiksmix samt uthyrning av nya butiksytor.

Valbo Köpcentrum köptes av CBRE Global Investors under 2014 och ett större omdaningsarbete startade. Flytt av Coop Bygg och IKEAs lager innebar tillgång till ytterligare 10 000 kvm att förädla till butiksyta. Befintlig butiksmix uppgraderades, utbyte av några hyresgäster och en del större ytor delas upp i flera butiker för att få in fler butikskoncept i köpcentret med syfte att skapa ett uppgraderat och mer anpassat koncept som tilltalar nuvarande och framtida målgrupper. Uppfräschning och renovering av fasader, butiksfronter och ytskikt. Idag innehåller Valbo Köpcentrum drygt 70 butiker och prognostiserad antal besökare är 4,2 miljoner.  Läs mer om uppdraget och signade hyresgäster här

Befintliga f.d. magasinsbyggnader i Karlstad gästhamn byggs om till restaurang och kontor. Detta är ett mycket fint restaurangläge med möjlighet till uteservering med sol hela dagen nära vattnet. Byggnaden förbereds för restaurangverksamhet från start och 2-6 olika koncept. Krav från uppdragsgivare är restaurangkedjor med genomarbetat koncept och dokumenterad framgång, casual dining, både lunch och kvällsöppet samt nya varumärken för Karlstad. 

Swedbank har flyttat ut ur 4 av Coop Nords lokaler i mindre orter i norra Sverige och till lokalerna måste nya hyresgäster, som bidrar till torgen/centrumen, tecknas. Uthyrning pågår.

Åhléns stänger våren 2017. Läget mitt på torget i centrum delas upp på flera enheter och butiksfasader byggs om för att skapa mer retail-känsla. Hyreskontrakt signerat med KappAhl som är nytt varumärke för Lycksele Centrum.

Pågående projekt på Värmdö Marknad och i Värmdö Köpcentrum. Uthyrning av vakanser och omplacering av hyresgäster för att skapa bästa möjliga flöden och butiksmix. Avtal signerat med Synoptik som är nytt varumärke till Värmdö.  Läs mer om våra uppdrag för Alecta här

Nya hyresgäster och omförhandling av befintliga hyresgäster för Diös Fastigheters samtliga citygalleria och gatubutiker. Citygallerior innehållande flera vakanta lokaler i behov av genomtänkt koncept och ny masterplan för att skapa starka kundflöden och tydliga entréer samt en tydlig butiksmix. Detta arbete har genomförts på samtliga större orter där Diös äger gallerior i citylägen. Läs mer om uppdraget och signade hyresgäster här

Mora Noret - butik: Uthyrning av fristående vakant butikshus och nedre plan i Willy:s-huset där Möbelrondellen flyttar ut hösten 2017. Externt läge med bra skyltlägen men svåruthyrda ytor p.g.a. synlighet och mindre ort. Förhandlingar pågår med flera intressenter. Uthyrning pågår. Karlstad Centrum - butik och kontor: Systembolaget i Karlstad City flyttar hösten 2017 till nytt läge. Läget på Drottninggatan mitt emot Hemköp delas upp på flera enheter och butiksfasader byggs om. Uppdraget innebär förslag på uppdelning av ytan, butiksmix passande för läget som är mer ärendeinriktat och hyresnivåer. Samtliga verksamheter är nya varumärken för Karlstads Centrum och förhandlingar pågår med ett flertal intressenter. Uthyrning pågår

Oscar C Galleria - mindre galleria i Örebro City med vakanta ytor. Rådgivning och förslag att bygga om gallerian till endast gatubutiker för att få samtliga ytor, även allmänna ytor, uthyrda och därmed en högre total hyresintäkt. Föreslagna detaljister, komplement till övriga butiker och ett lyft för hela Örebro City.

För att uppnå år 2017 etableringsmål har Apotek Hjärtat tagit hjälp av Lydén & Lejon för att hitta nya lägen till apotekskedjan i Stockholm och Uppsala. Uppdraget har inneburit att bevaka områden under utveckling och föreslå nya lägen och lokaler passande för apoteksverksamhet men även att bedöma om befintliga lägen fortfarande är bra och om inte, föreslå flytt till ett bättre läge i samma område. Förhandling, avtal och intentionsavtal.