Tjänster
VI ERBJUDER TJÄNSTER FÖR BÅDE FASTIGHETSÄGARE OCH DETALJISTER

Lydén & Lejon AB har ett stort kontaktnät och håller sig à jour med vad som händer på marknaden. Vi bevakar vilka nya koncept som är på väg in i Skandinavien och har en kontinuerlig dialog med retailetablerare och blivande hyresgäster. Därmed är Lydén & Lejon AB en naturlig samarbetspartner för nya affärer. Välkommen att kontakta oss för att veta mer!

Uthyrning

Förslag till butiksmix samt lämpliga nya koncept. Uthyrning från första mötet till hyreskontrakt är signerat.

Omförhandling

Omförhandling av sittande hyresgäster i befintliga lokaler, förändrad yta eller flytt till nytt läge.

Nyetablering

Nya varumärken och koncept till köpcentrum, citygallerior, stadskärnor eller handelsplatser.

Rådgivning

Marknadsanalys och undersökning av marknad samt intressetest. Utveckling av en fungerande masterplan med bra kundflöden och rätt butiksmix.